Povolenie na výrub stromov (Legislatíva)

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

• Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.

Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.

• Pri obnove produkčných ovocných drevín […]

ISA Slovensko
European Arboricultural Council

Kontakt

ArborJobs   Bystrická 471/36
966 81 Žarnovica
  +421 915 216 122
  info@osetrenie-stromov.sk