Takto nie!!!

Mýtus: Radikálny rez (dekapitácia) zmladzuje stromy.

Fakt: Stromy sa zmladiť nedajú, to je zásadný rozdiel medzi kerom a stromom.

Dekapitácia v slovenčine znamená zoťatie hlavy, prípadne odstránenie z funkcie.

Radikálny rez je drastické zmrzačenie stromu, ktorým sa znižuje jeho ekologická, estetická a spoločenská hodnota. Z perspektívy dlhodobej existencie spôsobuje neodborný rez odumieranie stromov. Je vstupnou bránou útoku mikroorganizmov hnilobných húb. Pri dekapitácii nastáva intenzívny rozklad v miestach masívnych rezov (hniloby) z ktorej vyrastá nová nestabilná sekundárna koruna, ktorá môže ohroziť život a majetok ľudí. Dochádza k deformácii prirodzenej architektúry koruny stromu.

Dekapitácia strom nevratne devastačne poškodzuje. Vždy predstavuje neopodstatnený, technologicky chybný a neetický zásah do živého organizmu.

Staré stromy sú priamymi svedkami našej histórie. Ľudský život predstavuje často len zlomok ich života. Počet starých stromov v krajine je priamo úmerný kultúrnosti národa v nej žijúceho.

Dekapitované = zničené stromy sú dôkazom neúcty k životu ako najvyššej hodnote.


Vytlačiť