Ošetrovanie, rez stromov

Arboristika je úzko špecializovaný odbor záhradníctva a lesníctva zaoberajúci sa komplexnou odbornou starostlivosťou o stromy, počnúc výsadbou a starostlivosťou po celú dobu vegetácie až po ich výrub.

Cieľ je – ošetrovanie a nasadenie preventívnych pomocných opatrení pre dlhodobé zachovanie všetkých oslabených, chorých a ohrozených stromov v urbanizovanom prostredí, alebo stromov mimo les. Arboristika rieši konflikty medzi človekom a stromom alebo realizuje požiadavky na stromy zo strany človeka. Najväčšou výzvou je vytvorenie harmonického vzťahu medzi ľuďmi a stromami.

Strom človeka nepotrebuje – existuje milióny rokov bez nás, človek potrebuje stromy.

Ošetrovanie, rez stromov

Pri údržbe dospelých  a starých stromov používame v závislostí od cieľa niekoľko rôznych typov rezov, medzi najbežnejšie  a najčastejšie používané patria:

Zdravotný rez

Zdravotný rez je komplexné opatrenie, zamerané okrem zlepšenia prevádzkovej bezpečnosti predovšetkým na posilnenie vitality ošetrovaného jedinca, cieľom je udržať strom čo najdlhšie vo fáze plnej funkčnosti .Odstraňujú sa predovšetkým odumreté vetvy so zníženou vitalitou, nevhodné z hľadiska architektúry koruny stromu, križujúce sa, súbežne rastúce vetvy kodominantné , infikované chorobami či napadnuté škodcami,defektné a staticky labilné vetvenia (tlakové), alebo inak rizikové. Realizujeme opravy starších technologicky chybných rezov (pahýle). A to všetko pri zachovaní charakteristického vzhľadu koruny daného druhu stromu.

Bezpečnostný rez

Udržovací rez zameraný iba na zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti ošetrovaného jedinca. Cieľom zásahu je bezpečný strom, ktorý neohrozuje svoje okolie, zdravie osôb, či majetok. Z koruny prioritne odstraňujeme odumreté, suché, zlomené, prasknuté, voľne visiace a inak rizikové vetvy a ďalej konáre , pri ktorých bezprostredne hrozí odlomenie.

Redukčný rez

Rez zmenšujúci objem koruny, jeho cieľom je istá prevádzková bezpečnosť a zaistenie dostatočného odstupu od prekážok ( domy, ploty, drôty vysokého napätia, elektrického vedenia, dopravných značiek, semaforou, …). Dôvodom redukcie môže byť aj nevhodné ťažisko a asymetrická či excentrická koruna. Pri skrátení dochádza k hlbokému rezu kostrových vetví, preto treba zachovať štrukturálnu integritu a prirodzenú formu stromu a oddialiť čas ďalšieho rezu.

Výchovný rez

Zakladací rez mladého stromu za účelom vytvorenia pevnej kostry koruny, cieľom je pravidelný, technologický a správne prevedený rez. Je to to najefektívnejšie preventívne opatrenie v celom systéme starostlivosti o stromy a prispôsobenie jeho funkčným požiadavkám na stanovišti, napríklad úprava podchodnej alebo podjazdnej výšky, treba vybrať jednu dominantnú hlavnú vetvu a dobre rozložiť vetvy okolo kmeňa. A to všetko tak , aby bol mladý jedinec čo najlepšie pripravený pre obdobie plnej funkčnosti. Tieto stromy sú v dospelosti menej náchylné na štrukturálne poškodenia a vyžadujú menej údržby.

 


Vytlačiť