Istenie korún stromov

Aplikácia statických a dynamických bezpečnostných väzieb do korún, alebo okolia, zvyšuje stabilitu stromu, bezpečnosť predmetov a osôb nachádzajúcich sa pod ním a v jeho blízkosti. Dynamická väzba absorbuje nárazy vetra a limituje výkyvové maximá istených ramien, tlakových kodominantných vetvení kmeňov, štrukturálne defekty a potencionálne miesta zlyhania preťažených konárov náchylných na zlom v silnom vetre. Inštalovaný systém zvýši stabilitu stromu a predĺži jeho zachovanie na stanovisku. Pri dynamickom istení sa jedná o jednoduchý a šetrný spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť stromu a znížiť potrebu jeho rezu.

Tak pri dynamickom ako aj pri statickom istení využívame v plnej miere výrobky nemeckej značky Gleistein, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a sú medzinárodne certifikované.


Vytlačiť