Cenník arboristických prác

Nakoľko každý strom je špecifický svojim vzrastom a miestom na ktorom rastie aj podľa faktorov ovplyvňujúcich prevedenie prác/elekt. a telef. vedenie, prítomnosť stavebných objektov…/ je ťažko určiť fixnú cenu arboristických prác. Cena samozrejme závisí aj od vašich požiadaviek a stanovíme ju po vzájomnej dohode.

Opýtajte sa nás na približnú cenu.


Vytlačiť