Banská Štiavnica - cintorín Frauenberg

  • Klient:
    Banská Štiavnica
Projektové zadanie:

Výrub stromu na cintoríne Frauenberg v Banskej Štiavnici. Duglaska tisolistá rástla na cintoríne tesne pri hroboch. Výrub - odpilenie stromu bolo realizované so žeriavom, postupne sme spilili konáre a následne kmeň po kusoch. Následne všetku drevnú hmotu konáre a kmeň sme spracovali a vyviezli na skládku. 

SU

Super User